DANH MỤC SẢN PHẨM
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên tư vấn
0251 3682679
Nhân viên kỹ thuật
0251 3682679
tantienphat@ttpplastic.com
Thiết lập Outlook

Một số điều cần biết về Email

Một địa chỉ email có hai phần. Phần tên hộp thư đứng đằng trước ký tự a móc (@) và phần tên miền.

Ví dụ: info@ttpplastic.com, trong trường hợp này info là tên hộp thư và tên miền là: ttpplastic.com.

 

Cấu hình trên Gmail

- Đăng nhập tài khoản gmail (thực hiện các bước cơ bản ban đầu : đổi mật khẩu, xác thực qua số điện thoại ...) và thực hiện mở trạng thái POP/IMAP cho gmail theo thứ tự trên hình.

1. Nhấn nút Setting

2. Chọn Cài đặt

3. Chọn Chuyển tiếp và POP/IMAP.

4. Chọn Bật chức năng tải POP cho tất cả các thư ...

5. Chọn Bật IMAP

6. Nhấn Lưu thay đổi

 

 

Vao link :

https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1

 

check vao :

Cho phép ứng dụng kém an toàn: BẬT

Cấu hình Outlook 2013

- Bật Microsoft Outlook 

- Tại giao diện chính của Outlook, Vào menu File


Image

 

-Tại mục Info trong menu File, click vào nút Add Account để tạo một tài khoản mới.

 

Image

 

-Cửa sổ mới xuất hiện, check vào mục Manual setup or additional server types >>> Next


Image

 

-Tại cửa sổ Choose Service chọn POP or IMAP


Image

 

- Nhập vào các thông tin cấu hình, sau đó click More Setting:

 

1. Your Name: Họ và Tên, nên nhập đầy đủ tuy nhiên không nên gõ dấu tiếng việt ở đây

 

2. Email Address: Địa chỉ email của được quản trị cấp, ví dụ: info@ttpplastic.com.

 

3. Account Type: Chọn POP3

 

4. Incoming Mail serverOutgoing Mail server: Địa chỉ máy chủ gởi và nhận email là pop.gmail.com và smtp.gmail.com

 

5. User Name: Chính xác là Email Address đã nhập ở trên

 

6. Password: Mật khẩu được quản trị cấp

 

 

- Sau khi điền đầy đủ thông tin và click More Setting, thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

- Trong bảng Outgoing Server, đánh dấu vào lựa chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication. Đánh dấu chọn Use same settings as my incoming mail server 

 

Image

 

Trong bảng Advanced.

 

1. POP3 : nhập 995

 

2. SMTP : nhập 587

 

3. Check "This server requires an encryted ..."

 

4. User the following type ... chọn "TLS"

 

5. Nhấn OK, có thể nhấn nút Test Account Settings để xem kết quả cài đặt.

 

6. Nhấn nút Next và nhấn tiếp Finish. có thể bắt đầu sử dụng E-mail. 

 


Nếu vừa muốn Outlook download mail về mà vẫn muốn thư đó tồn tại trên máy chủ trong 1 khoảng thời gian để thuận tiện kiểm tra thư bằng Webmail thì có thể cấu hình thêm chức năng phụ Leave a copy of messages on the server như hình.