DANH MỤC SẢN PHẨM
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên tư vấn
0251 3682679
Nhân viên kỹ thuật
0251 3682679
tantienphat@ttpplastic.com
Hỗ trợ
Tạo chuyển tiếp tới nhiều email

Tạo chuyển tiếp tới nhiều email

27/02/2019
Tạo chuyển tiếp tới nhiều email : 1. Đăng nhập mail chính. 2. Chọn settings 3. Chọn "chuyển tiếp và POP/IMAP" 4. Chọn nút "Thêm địa chỉ chuyển tiếp" 5. Điền email cần chuyển tiếp đến 6. Google sẽ gửi 1 Email xác thực tới địa chỉ vừa điền, đăng nhập tài khoản vừa nhập và chọn liên kết để xác thực Email. 7....
Thiết lập Outlook

Thiết lập Outlook

16/04/2017
Một số điều cần biết về Email Một địa chỉ email có hai phần. Phần tên hộp thư đứng đằng trước ký tự a móc (@) và phần tên miền. Ví dụ: info@ttpplastic.com, trong trường hợp này info là tên hộp thư và tên miền là: ttpplastic.com.   Cấu hình trên Gmail - Đăng nhập tài khoản gmail (thực hiện các bước cơ...